o firmie

Robert Leszczyński

Marka MasterBroker powstała z rozwinięcia usług Brokera Ubezpieczeniowego Roberta Leszczyńskiego, który działa na rynku jako licencjonowany broker od 2000 roku. Złożył egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną już w marcu 1998 roku, jeszcze jako student Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Odbył Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Tutaj też uzyskał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy. W 2007 roku na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Prawa Ubezpieczeniowego, a rok później na Akademii Finansów w Warszawie dyplom z zakresu Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych. Współautor publikacji książkowej "Ubezpieczenia Zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej". Specjalista w zakresie ubezpieczeń majątkowych i grupowych na życie. Ekspert w dziedzinie organizacji i planowania przetargów na ubezpieczenia w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Rosnące potrzeby klientów i rozwijający się rynek asekuracyjny wymusza potrzebę ciągłego rozwoju i edukacji. Jednak najlepszym źródłem wiedzy są zagadnienia napotkane na co dzień w obsłudze klientów, wywodzących się z różnych linii biznesu. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji, stałe śledzenie rynku ubezpieczeniowego i umiejętność rozpoznawania indywidualnych potrzeb Klienta, pozwala naszym mocodawcom korzystać z najlepszej ochrony dostępnej na polskim rynku.

MasterBroker jest niezależnym doradcą ubezpieczeniowym, specjalizującym się w budowie kompleksowych programów ubezpieczeniowych i doradztwie z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym (ryzykiem czystym). Reprezentujemy interesy naszych Klientów, przez co często nazywani jesteśmy adwokatem ubezpieczeniowym. Skorzystanie z usług MasterBroker pozwala na prawidłowe zawarcie umowy ubezpieczenia, a tym samym uniknięcie kłopotów przy likwidacji szkody.